سجاده فرش مسجد با قیمت فرش سجاده ای کارخانه، خرید فرش سجاده مستقیم از کارخانه

سجاده فرش مسجد - فرش سجاده ای کاشان

چهارشنبه 30 آبان 1397
22:12

فروش اینترنتی­ فرش سجاده ای­ کاشان مستقیم از کارخانه
فرش مسجدی شامل­ سجاده فرش محرابی ­و ­فرش سجاده تشریفاتی
­
دلایل استفاده از­ فرش سجاده ای ­محرابی و تشریفاتی در مفروش کردن مساجد و نمازخانه ها :

فروش اینترنتی ­فرش سجاده ای­ کاشان مستقیم از کارخانه
فرش مسجدی شامل ­سجاده فرش محرابی ­و ­فرش سجاده تشریفاتی
­
دلایل استفاده از ­فرش سجاده ای­ محرابی و تشریفاتی در مفروش کردن مساجد و نمازخانه ها :
­
1- در صورت استفاده از ­فرش مسجدی، جهت قبله به آسانی توسط نمازگزاران تشخیص داده می شود.
2- ­سجاده فرش ­با دارا بودن طرح یکدست و یکپارچه و منظم، زیبایی بیشتری به فضای داخلی مسجد و نمازخانه می دهد.
3- از آنجاییکه­ سجاده فرش­ های کاشان طرح های محرابی شکل دارند، نظم و هماهنگی خاصی به صفوف نمازگزاران می دهند.
4- ­فرش سجاده مسجدی، قابلیت این را دارد که کل فضای داخلی مسجد یا نمازخانه را به صورت کامل بپوشانند.
­
سجاده فرش مسجد - فرش سجاده ای کاشان
­
5- از آنجایی که ­فرش های سجاده ای ­را می توان با هر شکل و اندازه ای تولید کرد ، مساجد نیازی به کناره ها و فرش های حاشیه برای پر کردن فضاهای خالی ندارند.
6- در صورت بروز صدمه به فرش،­ سجاده فرش ­بسیار آسان و سریع ترمیم می شود. به طوری که فقط یک­ فرش سجاده ­ترمیم و یا حتی تعویض می شود. اما در صورت صدمه به فرش ماشینی کل تخته فرش 9 یا 12 متری باید تعویض گردد. همچنین تعویض یک فرش ماشینی با همان طرح قبلی بسیار سخت تر از تعویض­ سجاده فرش ­و یافتن همان فرش قبلی است.
7-­ ترمیم و یا تعویض ­فرش محرابی ­ها بسیار با صرفه تر از تعویض فرش ماشینی است.
8- ­فرش سجاده، رنگ بندی ها و طرح های مختلفی را داراست که با توجه به رنگ پنجره ها و دکور داخلی مسجد می توان نوع طرح آن را انتخاب نمود.
9- مفروش کردن و نصب ­سجاده فرش نمازخانه ای ­بسیار راحت تر از فرش ماشینی است.